Nieuws


Zaterdagavond 3 november werd door Happy Days met medewerking van Tranen met Tuiten, Trossen Los en Stacey Krens and Friends in het Dorpshuis in Hekelingen een benefietavond georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Hospice de Waterlelie.
Wethouder Wouter Struijk opende de avond waarna het gezang losbarstte. Happy Days beet het spits af, waarna Trossen Los, Stacey Krens en Tranen met Tuiten volgden. De 180 bezoekers in het uitverkochte Dorpshuis genoten zichtbaar en zongen naar hartenlust mee. Het doel om een mooi bedrag op te halen voor het Hospice is dankzij alle sponsoren, de loterij en de vele gulle giften van de bezoekers heel goed gelukt.
Happy Days bedankt de meewerkende koren en alle vrijwilligers die de avond tot een geweldig succes hebben gemaakt.

De volgende dag is de definitieve balans opgemaakt en op 8 november is het hoge bedrag van € 4248 overhandigd aan de Waterlelie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ereleden Tranen met Tuiten

Het was een bijzondere repetitieavond deze week bij het Hoogvlietse 50+ Smartlappenkoor Tranen met Tuiten. Er werden twee ereleden benoemd, Paul Didelot en Herman de Vos die beiden vanaf de oprichting in 2004 respectievelijk voorzitter en penningmeester waren geweest. Het bijzondere is dat beide heren nooit ook maar één noot bij het koor gezongen hebben maar allebei over een echtgenote beschikten die dat wel deed. Paul heeft nu afscheid van het bestuur genomen om voor zijn echtgenote te zorgen en Herman wegens zijn al gevorderde leeftijd. Het koor heeft veel aan beide heren te danken. Dat werd ook benadrukt door Branco Winkels van de Hoogvlietse Gebiedscommissie die namens de verhinderde Edwin Smid beide heren toesprak en ze een oorkonde en een cadeautje overhandigde. Nadat beide heren ook van een bloemetje waren voorzien werd tot haar grote verrassing dirigente Wijnie Smits naar voren geroepen en werd ook zij tot erelid benoemd. Ook haar verdiensten weden geroemd en de hoop dat zij nog lang het koor zou leiden werd uitgesproken. In haar dankwoord gaf Wijnie aan dat zij gelukkig nog lang niet aan ophouden denkt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tranen met Tuiten is volop in beweging. Er staan al heel wat optredens gepland en er wordt enthousiast en met plezier gerepeteerd.