Nieuws


Ereleden Tranen met Tuiten

Het was een bijzondere repetitieavond deze week bij het Hoogvlietse 50+ Smartlappenkoor Tranen met Tuiten. Er werden twee ereleden benoemd, Paul Didelot en Herman de Vos die beiden vanaf de oprichting in 2004 respectievelijk voorzitter en penningmeester waren geweest. Het bijzondere is dat beide heren nooit ook maar één noot bij het koor gezongen hebben maar allebei over een echtgenote beschikten die dat wel deed. Paul heeft nu afscheid van het bestuur genomen om voor zijn echtgenote te zorgen en Herman wegens zijn al gevorderde leeftijd. Het koor heeft veel aan beide heren te danken. Dat werd ook benadrukt door Branco Winkels van de Hoogvlietse Gebiedscommissie die namens de verhinderde Edwin Smid beide heren toesprak en ze een oorkonde en een cadeautje overhandigde. Nadat beide heren ook van een bloemetje waren voorzien werd tot haar grote verrassing dirigente Wijnie Smits naar voren geroepen en werd ook zij tot erelid benoemd. Ook haar verdiensten weden geroemd en de hoop dat zij nog lang het koor zou leiden werd uitgesproken. In haar dankwoord gaf Wijnie aan dat zij gelukkig nog lang niet aan ophouden denkt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Op zaterdag 22 september hebben wij deelgenomen aan het 10e Westlands korenfestival.

Het was jammer van het zeer slechte weer, want Naaldwijk is een gezellig dorpje en bij droog en zonnig weer komen er natuurlijk ook meer toeschouwers.

Maar ondanks de vele regenbuien was het toch weer een goed muzikaal optreden. 

Hierbij wil ik de muzikanten, koorleden, dirigente en begeleiding die ondanks de vele regenbuien bij alle optredens aanwezig waren hiervoor een compliment geven.

Zij hebben een prima prestatie geleverd en de naam van Tranen met Tuiten op een positieve manier onder de aandacht gebracht.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tranen met Tuiten is volop in beweging. Er staan al heel wat optredens gepland en er wordt enthousiast en met plezier gerepeteerd.